Các doanh nghiệp, nhà đầu tư đánh giá...

Trong khuôn khổ chương trình hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh, chiều ngày 27/5, đoàn đại...

Chứng thực điện tử là gì

Mỗi người dân chúng ta hay tạo cho mình một tài khoản trên dịch vụ công quốc gia để thực hiện các thủ tục hành chính một...

Tham gia BHYT là bảo vệ sức khoẻ và mang...

Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân cần tham gia Bảo hiểm y tế.

Ngắm những khu vườn “trong mơ” trên xã...

Không chỉ có cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp, nhiều khu vườn đẹp như “ trong mơ” trên xã nông thôn mới kiểu mẫu...

Văn bản chỉ đạo thực hiện tiết kiệm điện...

Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, dự kiến sẽ có nhiều đợt nắng nóng gay gắt xuất hiện dẫn đến nguy cơ...

Hà Tĩnh cùng cả nước xây dựng và bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thứ tư - 19/08/2020 14:39
Hà Tĩnh cùng cả nước xây dựng và bảo vệ nền độc lập dân tộc

Hà Tĩnh cùng cả nước xây dựng và bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách mạng tháng Tám năm 1945 diễn ra hầu như không đổ máu và nhanh chóng giành thắng lợi trên phạm vi toàn quốc. Phát huy truyền thống Cách mạng tháng Tám và thực hiện mong muốn của Bác Hồ, Hà Tĩnh đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, cùng cả nước xây dựng và bảo vệ nền độc lập thiêng liêng của Tổ quốc.
c

Đội Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập (22/12/1944) chuẩn bị cho cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945. Ảnh tư liệu

Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Thế nhưng, sau đó, thực dân Pháp rắp tâm trở lại xâm lược, buộc dân tộc ta phải đứng lên kháng chiến để giữ vững lời thề trong Tuyên ngôn Độc lập: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Sức mạnh của Cách mạng tháng Tám tiếp tục được nhân lên gấp bội trong cuộc kháng chiến oanh liệt đánh thắng “hai đế quốc to” là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

c

Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn Độc lập vào ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), tuyên bố với quốc dân và thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập”.

Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, Nhân dân Việt Nam từ thời đại này đến thời đại khác đã phải đổ biết bao xương máu để giành và giữ lấy nền độc lập. Sau Cách mạng tháng Tám, tiếp đến chiến thắng Điện Biên Phủ với Hiệp định Giơ-ne-vơ, rồi Đại thắng mùa xuân 1975, rồi đương đầu với chiến tranh biên giới phía Tây Nam, phía Bắc, non sông Việt Nam mới thực sự thu về một mối.

Đồng bào Việt Nam ở miền xuôi hay miền ngược, đang sống trong nước hay nước ngoài cùng hướng về cội nguồn, quyết tâm gìn giữ vững bền non sông, cùng chung tay xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thịnh vượng.

Trong giai đoạn hiện nay, trước những thời cơ, thách thức, thuận lợi và khó khăn đan xen đang diễn biến phức tạp, khó lường đòi hỏi Nhân dân ta phải luôn nêu cao cảnh giác. Quyết bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Để bảo vệ được chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đòi hỏi phải có tầm nhìn xa, bản lĩnh vững vàng, kiên định về nguyên tắc “bất biến” nhưng phải tỉnh táo, linh hoạt, khôn khéo, “vạn biến” trong sách lược. Điều tự hào cho thế hệ chúng ta ngày nay là đã và đang kế thừa, phát huy được truyền thống yêu nước và những bài học giữ nước của cha ông.

Bác Hồ dạy: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Giữ nước bằng sự phấn đấu không ngừng, nắm bắt thời cơ để phát triển KT-XH, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập, nâng cao sức mạnh tổng hợp và uy tín quốc tế; lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm mục tiêu cao nhất, Nhân dân ta sẽ vượt qua được mọi khó khăn, thử thách, bảo vệ vững chắc non sông gấm vóc do cha ông để lại, bảo vệ thành quả vẻ vang của Cách mạng tháng Tám.

Cũng nhân dịp này, kỷ niệm 75 năm giành độc lập dân tộc, cùng với tiến hành đại hội Đảng các cấp, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ghi nhớ lời Bác dặn đối với Đảng: “Việc trước tiên là chỉnh đốn Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ Nhân dân…”; “mỗi đảng viên, cán bộ phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; phải giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng như “giữ gìn con ngươi của mắt mình”…

f

Đoàn Khối Các cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh nghe các đảng viên cao tuổi ôn lại lịch sử tại Di tích lịch sử đình Đỉnh Lự - một di tích gắn liền với cuộc nổi dậy Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Hà Tĩnh (Tân Lộc, Lộc Hà).

Thực hiện Di chúc của Bác, từ đó đến nay, Đảng luôn quan tâm đến việc chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh, đảm đương sự nghiệp giữ vững thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và tiếp tục tiến lên trong sự nghiệp đổi mới, đạt được những thành tựu to lớn.

Những năm gần đây, Đảng đã phát động toàn dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề ra các nghị quyết về xây dựng Đảng nhằm kiên quyết đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Phải dựa vào dân để xây dựng Đảng và giám sát các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên một cách hiệu quả, để Đảng ngày càng được dân tin yêu.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ra sức học tập và thực hiện Di chúc của Bác Hồ, tin tưởng rằng, bất cứ thế lực nào, dù hung bạo và xảo quyệt đến đâu cũng không thể lay chuyển được sức mạnh vô địch của Nhân dân ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục bảo vệ con đường của Cách mạng tháng Tám, giữ gìn đất nước Việt Nam thiêng liêng và phát triển “sánh vai cùng cường quốc năm châu”.

f

Hà Tĩnh đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ mang tính đột phá trong sự nghiệp đổi mới quê hương

Cùng với cả nước, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đã góp phần xứng đáng vào thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, Hà Tĩnh là một trong bốn tỉnh giành được chính quyền đầu tiên và rất nhanh gọn. Phát huy thành quả đó, Hà Tĩnh đã chiến đấu kiên cường để giữ vững vùng tự do.

Là tỉnh duy nhất trong cả nước không để cho giặc Pháp đứng chân trọn được một ngày trên quê hương mình. Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, Hà Tĩnh luôn đảm bảo thông đường, thông xe, quyết tâm chiến đấu bảo vệ và xây dựng quê hương, giữ vững hậu phương trực tiếp của chiến trường miền Nam.

Phát huy truyền thống Cách mạng tháng Tám và thực hiện mong muốn của Bác Hồ “phải làm sao cho tình hình nổi bật lên”, Hà Tĩnh đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ mang tính đột phá trong sự nghiệp đổi mới quê hương; chung tay cùng cả nước xây dựng và bảo vệ nền độc lập thiêng liêng của Tổ quốc, tiến lên theo mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Theo Đặng Duy Báu  (BHT)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây