STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 26/KH-UBND 20/07/2022 Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ trên địa bàn xã đến hết năm 2023
2 80/BC-UBND 15/07/2022 Báo cáo kết quả rà soát đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện và phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2022
3 75/BC-UBND 08/07/2022 Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung liên quan đến cải cách hành chính và hoạt động công vụ năm 2022
4 73/BC-UBND 07/07/2022 Báo cáo khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm tra việc thực hiện ghi sổ, giấy tờ hộ tịch; mở;khóa sổ hộ tịch; lưu trữ, bảo quản sổ hộ tịch và công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Phòng tư pháp huyện đợt 1 năm 2022
5 25/KH-UBND 04/07/2022 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/1947 - 27/7/2022
6 122 /UBND-VP 20/06/2022 V/v chấn chỉnh thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ đối với CBCCVC
7 67 / BC-UBND 15/06/2022 BÁO CÁO Cải cách hành chính 6 thánh đầu năm 2022. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
8 72/BC-UBND 15/06/2022 Báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022
9 67/BC-UBND 15/06/2022 Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022,phương hướng và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
10 64/BC-UBND 15/06/2022 Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn xã Xuân Thành
11 63/BC-UBND 15/06/2022 Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
12 66/BC-UBND 15/06/2022 Báo cáo công tác Kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử Qúy II năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ Qúy III năm 2022
13 65/BC-UBND 15/06/2022 Báo cáo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022
14 23/KH-UBND 04/05/2022 Kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục thể thao xã Xuân Thành lần thứ IX năm 2022
15 235/QĐ-UBND 25/04/2022 Quyết định ban hành Quy chế thi đua khen thưởng
16 17/KH-UBND 25/03/2022 Kế hoach theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022 trên địa bàn xã
17 75/QĐ-UBND 10/03/2022 Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của UBND xã Xuân Thành
18 09/KH-UBND 08/03/2022 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022 trên địa bàn xã
19 10/KH-UBND 08/03/2022 Kế hoạc triển khai công tác văn thư lưu trữ năm 2022
20 08/KH-UBND 23/02/2022 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2022
21 50/QĐ-UBND 11/02/2022 Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021
22 04/KH-UBND 27/01/2022 Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Quy định về xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã Xuân Thành năm 2022
23 03/KH-UBND 26/01/2022 Kế hoạch cải cách hành chính xã Xuân Thành năm 2022
24 36/QĐ-UBND 18/01/2022 Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022
25 02/KH-UBND 15/01/2022 Kế hoạch siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hợp đồng lao động làm việc trong các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn xã năm 2022
26 52/KH-UBND 31/12/2021 Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2022
27 53/KH-UBND 31/12/2021 Kế hoach tổ chức thực hiện ngày pháp luật năm 2022
28 54/KH-UBND 31/12/2021 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù trên địa bàn xã Xuân Thành năm 2022
29 53/2021/QĐ-UBND 07/12/2021 Quyết định ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
30 Báo cáo 05/11/2021 Báo Cáo Kết quả thực hiện một số tồn tại, hạn chế công tác Cải cách hành chính
31 số 75/BC-UBND 15/09/2021 BÁO CÁO
Cải cách hành chính quý III năm 2021.
Nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại năm 2021
32 01 09/03/2021 KẾ HOẠC
33 HHH 09/03/2021 FGHDG
34 142/QĐ-UBND 10/11/2020 Quyết định ban hành Quy chế văn thư, lưu trữ xã Xuân Thành
35 143/QĐ-UBND 10/11/2020 Quyết định về việc phân bổ giống hạt rau các đơn vị thôn
36 68/BC-UBND 05/11/2020 Báo cáo về việc đánh giá kết quả thực hiện rà soát, tổ chức bộ máy
37 100/TTr-UBND 05/11/2020 Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Hệ thống điện chiếu sáng từ thôn Thành vân đến nhà lưu niệm anh hùng Lê Duy Chín
38 153/UBND-VP 03/11/2020 Công văn về việc chuẩn bị hồ sơ chấm chỉ số cải cách hành chính lĩnh vực Cải cách thế chế và ISO hành chính
39 154/UBND-VP 03/11/2020 Công văn về việc chuẩn bị hồ sơ chấm chỉ số cải cách hành chính lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính và nhiệm vụ UBND huyện giao
40 40/KH-UBND 03/11/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 87 của Chính phủ
41 39/KH-UBND 02/11/2020 Kế hoạch đánh giá, phân loại cán bộ công chức năm 2020
42 67/BC-UBND 02/11/2020 Báo cáo về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện Văn hóa công vụ năm 2020
43 65/BC-UBND 30/10/2020 Báo cáo kết quả đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2020
44 66/BC-UBND 30/10/2020 Báo cáo tình hình cán bộ công chức dạt chuẩn năm 2020
45 38/KH-UBND 16/10/2020 Kế hoạch trên khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020
46 139/UBND-VP 13/10/2020 Công văn về việc tuyên truyền tổng kết 10 năm thực hiện cải cách hành chính Nhà nước
47 138/UBND-VP 10/10/2020 Công văn về việc chấn chỉnh một số tồn tại trong cải cách hành chính và giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức
48 135/UBND-VP 07/10/2020 Công văn về viecj khắc phục chấn chỉnh mộ số tồn tại, hạn chế trong cải cách hành chính
49 134/UBND-VP 25/09/2020 Công văn về việc hướng dẫn đánh giá sự hài lòng của người dân
50 số 81/QĐ-UBND 03/08/2020 Quyết định kiện toàn, bổ sung Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Xuân Thành
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây