STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Báo cáo 04/11/2021 Báo Cáo Kết quả thực hiện một số tồn tại, hạn chế công tác Cải cách hành chính
2 số 75/BC-UBND 14/09/2021 BÁO CÁO
Cải cách hành chính quý III năm 2021.
Nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại năm 2021
3 01 08/03/2021 KẾ HOẠC
4 HHH 08/03/2021 FGHDG
5 142/QĐ-UBND 09/11/2020 Quyết định ban hành Quy chế văn thư, lưu trữ xã Xuân Thành
6 143/QĐ-UBND 09/11/2020 Quyết định về việc phân bổ giống hạt rau các đơn vị thôn
7 68/BC-UBND 04/11/2020 Báo cáo về việc đánh giá kết quả thực hiện rà soát, tổ chức bộ máy
8 100/TTr-UBND 04/11/2020 Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Hệ thống điện chiếu sáng từ thôn Thành vân đến nhà lưu niệm anh hùng Lê Duy Chín
9 153/UBND-VP 02/11/2020 Công văn về việc chuẩn bị hồ sơ chấm chỉ số cải cách hành chính lĩnh vực Cải cách thế chế và ISO hành chính
10 154/UBND-VP 02/11/2020 Công văn về việc chuẩn bị hồ sơ chấm chỉ số cải cách hành chính lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính và nhiệm vụ UBND huyện giao
11 40/KH-UBND 02/11/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 87 của Chính phủ
12 39/KH-UBND 01/11/2020 Kế hoạch đánh giá, phân loại cán bộ công chức năm 2020
13 67/BC-UBND 01/11/2020 Báo cáo về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện Văn hóa công vụ năm 2020
14 65/BC-UBND 29/10/2020 Báo cáo kết quả đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2020
15 66/BC-UBND 29/10/2020 Báo cáo tình hình cán bộ công chức dạt chuẩn năm 2020
16 38/KH-UBND 15/10/2020 Kế hoạch trên khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020
17 139/UBND-VP 12/10/2020 Công văn về việc tuyên truyền tổng kết 10 năm thực hiện cải cách hành chính Nhà nước
18 138/UBND-VP 09/10/2020 Công văn về việc chấn chỉnh một số tồn tại trong cải cách hành chính và giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức
19 135/UBND-VP 06/10/2020 Công văn về viecj khắc phục chấn chỉnh mộ số tồn tại, hạn chế trong cải cách hành chính
20 134/UBND-VP 24/09/2020 Công văn về việc hướng dẫn đánh giá sự hài lòng của người dân
21 số 2617/QĐ-UBND 12/08/2020 Quyết định về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính sủa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăn gký đất đai trong Lĩnh vức đăng ký biiện pháp bảo đảm
22 số 81/QĐ-UBND 02/08/2020 Quyết định kiện toàn, bổ sung Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Xuân Thành
23 số 80/QĐ-UBND 02/08/2020 Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính xã Xuân Thành
24 số 79/QĐ-UBND 02/08/2020 Quyết định kiện toàn Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật xã
25 Số 86/QĐ-UBND 02/08/2020 Quyết định về việc quy định tên, các nhiệm vụ khoán và mức khoán cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Nghị quyết 52/NQ-HĐND ngày 28/7/2020 của Hội đồng nhân dân xã Xuân Thành
26 số 45/BC-UBND 14/07/2020 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
27 Số 36/KH-UBND 09/07/2020 Kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng háo sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
28 Số 34/KH-UBND 09/07/2020 Kế hoạch điều tra, cập nhật biến động thông tin thị trường lao động năm 2020
29 Số 35/KH-UBND 09/07/2020 Kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ niêm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ
30 Số 82/UBND-VP 07/07/2020 Công văn về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính
31 số 42/BC-UBND 02/07/2020 Báo cáo phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính
32 số 39/BC-UBND 15/06/2020 Báo cáo tình hình thực hiện Kiểm soát thủ tục hành chính Qúy II năm 2020; Phương hướng, nhiệm vụ thực hiện thời gian tới
33 số 37/BC-UBND 08/06/2020 Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020. Triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2020.
34 Số 70/UBND-VP 07/06/2020 Công văn về việc đề nghị khen thưởng trong phòng chống Covid 19
35 25/BC-UBND 09/04/2020 Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2030
36 Số 24/BC-UBND 29/03/2020 Báo cáo thuyết trình các tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính cấp xã
37 24/KH-UBND 15/03/2020 Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030
38 Số 33/QĐ-UBND 14/03/2020 Quyết định về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân xã Xuân Thành
39 Số: 17/TBN_BCĐ 11/03/2020 Thông báo BCD huyện
40 Số 2087 - CĐ/TU 07/03/2020 Công điện tỉnh ủy phòng chống bệnh vovid - 19
41 18/BC-UBND 05/03/2020 Báo cáo tình hình Kiểm soát thủ tục hành chính Qúy I năm 2020; Phương hướng, nhiệm vụ thực hiện thời gian tới
42 Số 14/CV 01/03/2020 Công văn tuyên truyền đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid - 19) của phòng văn hóa huyện Nghi Xuân
43 20/KH-UBND 28/02/2020 Kế hoạch rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn xã năm 2020
44 Số 32/UBND-VP 27/02/2020 Công văn về việc nâng cao chất lượng phục vụ, cung ứng dịch vụ công trong giải quyết thủ tục hành chính
45 Số 15/BC-UBND 25/02/2020 Báo cáo rà soát, đề xuất điều chỉnh các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực xã Xuân Thành
46 Số 13/BC-UBND 24/02/2020 Báo cáo về việc thực hiện Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ
47 17/KH-UBND 15/02/2020 Kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
48 Số 22/UBND-VP 07/02/2020 Công văn về việc chấn chỉnh thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã
49 Số 19/UBND-VP 06/02/2020 Công văn về việc thực hiện một số nội dung trong thời gian nâng cấp hệ thống phần mềm Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến
50 Số 19/QĐ-UBND 04/02/2020 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây