Báo cáo

 •   25/12/2021 05:07:43 AM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo kết quả lấy ý kiến về sự hà lòng của người dân về kết quả xây dựng xã kiểu mẫu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

BÁO CÁO Kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2021

 •   16/11/2021 02:07:49 PM
 •   Đã xem: 698
 •   Phản hồi: 0
BÁO CÁO
Kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý
chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2021

BÁO CÁO Kết quả thực hiện cải cách Tổ chức bộ máy

 •   16/11/2021 01:49:23 PM
 •   Đã xem: 102
 •   Phản hồi: 0
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện cải cách Tổ chức bộ máy

Báo cáo thủ tục hành chính quý 02 năm 2021

 •   12/11/2021 04:06:06 PM
 •   Đã xem: 94
 •   Phản hồi: 0
BÁO CÁO
Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo

 •   12/11/2021 04:03:30 PM
 •   Đã xem: 84
 •   Phản hồi: 0
BÁO CÁO
Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo

 •   12/11/2021 04:01:45 PM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
BÁO CÁO
Cải cách hành chính quý III năm 2021.
Nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại năm 2021

báo cáo

 •   13/07/2021 09:35:51 AM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
BÁO CÁO
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm;
Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
(Báo cáo trình Kỳ họp thứ nhất, HĐND xã khóa XXI)

BÁO CÁO Kết quả tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020.

 •   23/11/2020 07:08:11 AM
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0
BÁO CÁO
Kết quả tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020.

BÁO CÁO Kết quả triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thôn tin năm 2020

 •   19/11/2020 02:14:07 PM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0
BÁO CÁO
Kết quả triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thôn tin năm 2020
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây