Quyết định kiện toàn Tổ Chuyển đổi số cộng đồng Thôn Thành Sơn

 •   13/06/2023 09:42:23 PM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0

Quyết định kiện toàn Tổ Chuyển đổi số cộng đồng Thôn Thành Phú

 •   13/06/2023 09:40:49 PM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0

Quyết định kiện toàn Tổ Chuyển đổi số cộng đồng Thôn Thanh Văn

 •   13/06/2023 09:39:10 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0

Quyết định kiện toàn Tổ Chuyển đổi số cộng đồng Thôn Thành Tiến

 •   13/06/2023 09:37:39 PM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0

Quyết định kiện toàn Tổ Chuyển đổi số cộng đồng Thôn Thành Yên

 •   13/06/2023 09:35:55 PM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0

Quyết định kiện toàn Tổ Chuyển đổi số cộng đồng Thôn Thành Vân

 •   13/06/2023 09:34:06 PM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0

Quyết định kiện toàn Tổ Chuyển đổi số cộng đồng Thôn Thành Long

 •   13/06/2023 09:31:54 PM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0

Quyết định kiện toàn Tổ Chuyển đổi số cộng đồng Thôn Hương Hòa

 •   13/06/2023 09:27:39 PM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0

Quyết định kiện toàn Tổ Chuyển đổi số cộng đồng Thôn Minh Hòa

 •   13/06/2023 09:25:20 PM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0

Quyết định kiện toàn Tổ Chuyển đổi số cộng đồng Thôn Thành Hải

 •   13/06/2023 09:23:14 PM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0

Kế hoạch Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn xã Xuân Thành

 •   13/06/2023 09:20:07 PM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp sử dụng Dịch vụ công trực tuyến trên cả 2 phương diện: tăng tỷ lệ cung cấp Dịch vụ công trực tuyến và tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến phát sinh. Qua đó, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của xã, xây dựng chính quyền số và xã hội số ngày càng toàn diện. UBND xã Xuân Thành ban hành kế hoạch Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn xã.
Văn bản chỉ đạo Tổ chuyển đổi số cộng đồng đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Văn bản chỉ đạo Tổ chuyển đổi số cộng đồng đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

 •   13/06/2023 09:10:41 PM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Nhằm phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của Tổ chuyển đổi số cộng đồng tại các thôn, xóm trên địa bàn toàn xã trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao chỉ số chuyển đổi số trên địa bàn xã Xuân Thành. UBND xã ban hành văn bản chỉ đạo Tổ chuyển đổi số cộng đồng đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Tuyên truyền ngày hội chuyển đổi số

 •   15/05/2023 08:04:44 PM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0

Kế hoạch ngày chuyển đổi số trên địa bàn xã Xuân Thành

 •   15/05/2023 08:01:58 PM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0

Sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số

 •   17/04/2023 08:04:09 AM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0

Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin cơ sở

 •   17/04/2023 08:01:54 AM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây